Bokningen sker i tre steg


1. Bokningsbekräftelse skickas via mail.
Hösten året innan ni kommer skickar vi en Bokningsbekräftelse och en faktura på 1000 kr, bokningsavgift. Detta är ingen kostnad som tillkommer utan ska ses som ett förskott på er slutlikvid. Först när den fakturan (faktura nr 1 ) är betald är ni garanterad plats. Avbokar ni efter det förlorar ni bokningsavgiften. Bokar du mindre än två månader innan ankomst slår vi ihop faktura 1 och 2. Då kommer Bokningsavgift på samma faktura som Defenitivanmälan.

2. Definitivanmälan kommer med posten i februari/mars.
I februari/mars det år ni ska komma skickar vi ut en Definitivanmälan till er. Den innehåller bokat antal personer, fakturor, särskilda resevillkor, namnlistor samt svarsblankett – allt baserat på er första kontakt med oss – samt två ytterligare fakturor, nr 2 och 3.

Faktura 2 – Anmälningsavgift samt avbeställningsskydd
Denna faktura är anmälningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd. Den baseras på det antal personer ni har anmält. Här har ni möjlighet att ta kontakt med oss för att korrigera antal etc. Är ni osäkra på antalet deltagare på resan är det alltid bättre att anmäla et par färre deltagare. I och med att anmälningsavgiften är betald godtar gruppen de villkor som arrangören tillämpar för resan. Dessa villkor bifogas i Definitivanmälan. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar* – se exakt datum på fakturan.

Faktura 3 – Slutlikvid för hela resan
Denna faktura är själva slutbetalningen för er vistelse på Vässarö. Här dras bokningsavgiften av. Ni har möjlighet att lägga till ytterligare personer samt ni har möjlighet att betala extra önskemål i form av lunch, matsäck etc.
Faktura 3 ska vara betald senast 21* dagar före ankomstdag ‐ se exakt datum på fakturan.

3. Svarsblanketten ska skickas till oss 3 veckor innan ankomst.
Ni måste fylla i Svarsblanketten och se till att den är oss tillhanda senast 3 veckor innan ankomst* Vi behöver en bekräftelse från er på antalet deltagare, hur ni tänker resa hit, vilken tid ni har ankommer etc. Detta fyller ni i på svarsblanketten och skickar tillbaka till oss. När vi har fått in svarsblanketten och slutlikvid returnerar vi en sammanställning som innehåller alla fakta kring er resa. Då bifogas också en folder som kan delas ut till eleverna eller deltagarna. Foldern i sig beskriver Vässarö sett ur ett lite yngre perspektiv.

*Antalet dagar till fakturan ska vara betald kan skilja sig om man gör en bokning mindre än två månader till ankomstdag.