Vad är Vässarö?

Vässarö är Stockholmsscouternas lägerö i yttersta delen av Öregrunds skärgård. cirka 14 mil NNO Stockholm, norr om Singö, sydost om Öregrund. Fastigheten består av cirka 100 små öar varav Vässarö är störst med sina 2,5 km på längden och 1,5 km på bredden.

Varje sommar arrangeras en omfattande lägerverksamhet på Vässarö. tusentals ungdomar från många olika föreningar får uppleva ett härligt lägerliv på Vässarö. Sedan slutet på 60-talet har det bedrivits lägerskola i olika former. Stockholms Scoutdistrikt arrangerar dessutom varje år konfirmationsläger för 15-åringar, frilufts- och seglarläger för alla mellan 10-13 år. Även andra organisationer hyr in sig på Vässarö för lägerverksamhet, det kan t ex vara schackklubben, lanföreningar, hockeyföreningen eller gymnstikföreningen.

Hur började allt?

1942 donerades Vässarö till Stockholms Scoutdistrikt av framlidne sjökapten Ragnar Westin, för att användas som en tillflyktsort för sjöscouter. Idag finns på Vässarö boningshus, matsal, kapell, lada, kiosk, kurshus, förläggningsstugor, duschar, bastu och förrådsbyggnader och ett flertal samlingslokaler. 1976 invigdes Vässarö kapell som idag används som samlingssal, “disco”, kapell mm. Kapellet är uppfört på ruinen av en gammal lada. Delar av stengrunden är densamma som den var i den ursprungliga ladan. Innan kapellet byggdes användes ruinen som kyrka. Cirkusen, vårt senaste tillskott i samlingslokaler, är en fantastik kurslokal som rymmer 75-100 personer som vill ha sammanträde, kurs eller konferens.

Presentera förslaget för gruppen

Vi har inget presentationsmaterial att skicka. Men se gärna vårt presentationsmaterial i pdf-filen nedan.

Har ni några funderingar under mötet – tveka inte att ringa. Det är bättre att ni får den information ni behöver när ni är samlade.  Ring Sannah, dag som kväll, helg som vardag. För det mesta har hon möjlighet att svara. Råkar hon vara upptagen går det bra att maila.