Aktiviteter på egen hand

Man behöver inte gå sysslolös om man inte vill. Dessa aktiviteter kan man göra på egen hand utan någon av våra guider.
Alla aktiviteter finns beskrivna på Program och det är enkelt att bara hämta instruktion och material och utföra respektive aktivitet på egen hand. Kräver ingen planering innan och kostar ingenting att genomföra.